ELEKTROS MONTAVIMAS

Iš Kaune bei Vilniuje esančių įmonės padalinių vykdome statybos, remonto ir priežiūros darbus Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje.

Jūsų poreikiams skirtos mūsų patyrusios, pilnai sukomplektuotos bei aprūpintos bendru ir
specializuotu transportu, visa reikiama įranga brigados, pasiruošusios sumontuoti,
instaliuoti, įdiegti, patikrinti bei prižiūrėti.

Išmanome šias sritis

Elektros energijos perdavimo
įrenginius iki 10kV įtampos

Skirstyklų ir pastočių įrenginius
iki 10kV įtampos

Elektros įrenginių iki 10kV
relinę apsaugą ir automatiką

Kintamos elektros srovės įrenginius
sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose
zonose iki 1kV įtampos

Elektros lauko ir vidaus jėgos
ir apšvietimo tinklus

  • VG Agro