PROJEKTAVIMAS

Projektavimas – nuoseklus ir ilgas procesas, kurio rūpesčius perims mūsų kvalifikuotų projektuotojų grupė, pasirengusi Jums patarti nustatant pirminius poreikius ir formuluojant užduotis bei pildant AB ESO paraiškas, ieškanti optimaliausio techninio bei finansinio sprendimo, pagal teisės aktų reikalavimus atliekanti techninio projekto parengimą bei suderinimą su atsakingomis institucijomis, apskaičiuojanti sąmatinę projektuojamo objekto vertę, detalizuojanti sprendinius rengiant darbo projektą, atliekanti projekto vykdymo techninės priežiūros bei konsultavimo paslaugas.

Išmanome šias sritis

Elektros energijos perdavimo
įrenginiai iki 10kV įtampos

Skirstyklų ir pastočių įrenginiai
iki 10kV įtampos

Elektros įrenginių iki 10kV
relinė apsauga ir automatika

Kintamos elektros srovės įrenginiai
sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose
zonose iki 1000V įtampos

Elektros lauko ir vidaus jėgos
bei apšvietimo tinklai

Žaibosauga ir apsauga nuo
viršįtampių

Apsauginė signalizacija su įeigos
kontrole bei vaizdo stebėjimu,
gaisrinė signalizacija, elektroninių
ryšių sistemos, procesų valdymas
ir automatika

  • VG Agro