Vilniaus televizijos bokštas, Sausio 13-osios g. 10 Vilnius

0,4 kV skirstyklos rekonstrukcija

Vilniaus televizijos bokštas, Sausio 13-osios g. 10 Vilnius