VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas (VNO), Rodūnios kelias 10a, Vilnius

Vykdoma:

oro uosto elektros ūkio techninė priežiūra.

Atlikta:

dažnio keitiklių įrengimas plečiant Šiaurinį peroną;

aukštybinių atramų (35 m) statyba;

kilimo ir tūpimo tako apšvietimo ir valdymo tinklo pagal II ICAO kat. reikalavimus įrengimas;

vidaus TP-17 10/0,4 kV transformatorių pastotės, rezervinio el. energijos tiekimo dyzeliniu generatoriumi įrengimas.

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas (VNO), Rodūnios kelias 10a, Vilnius
  • VG Agro